Voilà, een verzameling knappe koppen en creatievelingen! Vorige week hadden we een mooie workshop met de civieltechnische ingenieurs van Van Hattum en Blankevoort, de constructeurs van Zonneveld en de architecten van ZUS.

Knappe koppen

Met dit team werken we de houten constructie verder uit en verkennen we de mogelijkheid om modulaire wegdelen te maken (misschien kunnen we ieder jaar wel een net andere route maken? net als een speelgoedautobaan?).

Een andere belangrijke puzzel is hoe we de fietsklim goed kunnen funderen op de puinondergrond in het Buytenpark. En hoe we grond kunnen gebruiken als constructief element, zonder al te veel impact op het park. Weer een mooie stap.