info@fietsklimzoetermeer.nl

Ontwerp

Het leuke is tegelijkertijd het lastige: niemand heeft zoiets als dit ooit gemaakt. Dat betekent dat er geen standaard-oplossing van de plank te pakken is. En daarom hanteren we een onderzoekende ontwerpmethode. Wij hebben niet de illusie dat we vooraf heel precies kunnen specificeren wat er nodig is om vervolgens opdracht te verstrekken dat uit te werken. De kunst is om dat stap voor stap te verkennen.

De belangrijkste ontwerpvragen zijn:
Wat wordt het precieze tracé tussen de grond en het platform?
Met welke constructie houden we dat pad overeind?
Hoe houden we de kosten binnen de perken?

Zodra we voldoende middelen verzameld hebben, starten we met de eerste ontwerpstap: het onderzoeken van enkele tracé-varianten. We denken daarvoor ca. € 5.000,- nodig te hebben.
We streven uiteindelijk naar een volledig ontwerp inclusief kostenraming. Daarvoor denken we zo’n €25.000 nodig te hebben. Met een succesvolle crowdfunding verwachten wij andere, grotere partijen ook tot een bijdrage te kunnen bewegen.
Ben je architect of constructeur, al een beetje enthousiast geworden en wil je je expertise inbrengen? Stuur dan een mailtje aan info@fietsklimzoetermeer.nl.